Generiske legemidler

Billigere og like bra

Har du opplevd å bli spurt om du ønsker et annet og rimeligere legemiddel når du er på apoteket? Dette kalles generisk bytte og er absolutt verdt å takke ja til.

Tekst: Hanne Askbo

 

Men hvorfor skal du takke ja? Svaret er ganske enkelt: Fordi et generisk legemiddel inneholder de samme virkestoffene som originalpreparatet – men er billigere.

– Når et legemiddelfirma forsker fram og utvikler et nytt legemiddel, tar de patent på virkestoffet. Det betyr at bare de kan produsere legemidler med dette virkestoffet til patenttiden er ute. Men når patenttiden går ut, er det åpent for andre å produsere generiske legemidler, som også kalles kopimedisiner, forklarer kategori-/ innkjøpssjef for reseptpliktige legemidler John Lind-Nilsen i Boots apotek.

 

Hvordan vet jeg at det er trygt å bruke et -generisk legemiddel?

– Alle legemidler som selges i apotek i Norge blir vurdert av Statens legemiddelverk (SLV) og det er de som avgjør hvilke legemidler som kan regnes som generiske. Det betyr at når SLV har godkjent et legemiddel som generisk, er det et likeverdig preparat med samme medisinske virkning som originalpreparatet, understreker Lind-Nilsen.

 

Hvorfor skal jeg velge et generisk legemiddel?

– Først og fremst fordi det er billigere og like bra som originalen. Både du personlig og samfunnet tjener på at vi har billigere legemidler. Et generisk legemiddel er cirka 30-35 prosent billigere enn originalpreparatet i lanseringsperioden. Som følge av den såkalt trinnprismodellen ser vi at mange generiske legemidler rabatteres fra 69 prosent og oppover. Simvastatin og Atorvastatin er de generiske legemidlene som har størst rabatt henholdsvis 90 og 96 prosent. Dette gjør at du sparer penger, men også samfunnet sparer penger ved at legemidler på blå resept blir rimeligere. 

Les mer i FibromyalgiBladet 3/15