Bloggeren MyLife skriver om behandlingsreiser

På bloggen sin http://mylife224.blogspot.no/,har bloggeren skrevet om hvorfor det er viktig med behandlingsreiser for mennesker med fibromyalgi. Under kan du lese blogginnlegget i sin helhet. 

Behandlingsreiser og Fibromyalgi

 – Smerte i hele eller deler av kroppen
 – Indre frost
 – Hodepine
 – Fordøyelsesproblemer og irritabel tykktarm
 – Forverring ved fysisk aktivitet
 – Forverring ved fysisk og psykisk stress
 – Tretthet, utmattelse og overfølsomhet
 – Søvnproblemer
 – Kognitiv svikt
 – Svimmelhet, kvalme

Dette er er bare noen av symptomene hos mennesker som lever med Fibromyalgi er plaget med hver eneste dag. Fra de står opp til de går og legger seg. Noen har flere, noen mindre. Felles hos dem alle er at de lever med en smerteproblematikk det er vanskelig å behandle og gjøre noe med annet enn å prøve å mestre hverdagen og lindre symptomene så godt det lar seg gjøre.
En av mine diagnoser er Fibromyalgi. Dette medfører tøffe, smertefulle dager og netter, og gir meg store utfordringer i hverdagen. 
Høst og vinter er ofte den perioden jeg sliter mest.

Mange med FM har god effekt av å reise til varmere klima. Meg selv inkludert. Det kan nesten ikke beskrives med ord, den følelsen av å kjenne lindring i hver eneste solstråle, kjenne litt og litt påfyll av energi og styrke dag etter dag.
Det handler ikke om å rømme hus og hjem for å komme seg vekk på ferie til syden, det handler om å investere i egen kropp og helse. Det handler om livskvalitet!
For meg er en slik tur i året avgjørende for om jeg i det hele tatt holder meg på beina vinteren igjennom. Avgjørende for hvor mye jeg kan finne på sammen med barna mine, hvor mye jeg kommer meg ut av huset og feks på butikken resten av vinteren. Hvor mye jeg kan slippe å laste over på mannen min, som allerede har dobbelt opp enkelte dager. For det er faktisk en investering i hverdagen og familielivet. Hele familien påvirkes om en eller flere i familien er syke. Jeg får muligheten til å trent meg litt opp i form av små turer og svømming, uten å kollapse sammen i smerter og utmattelse. Jeg blir bedre rustet til å takle de neste mnd hjemme…og JA, smertene er mindre, jeg bruker mye mindre smertestillende,jeg sover mye bedre og mer sammehengende og har bedre matlyst. I tillegg til dette kan jeg være litt mer sosial og få positive opplevelser i hverdagen.
Dette er viktig for alle.

I noen år nå har vi skrapt sammen det vi ellers skulle brukt på hele familien, felles sommerferie, hus og hjem, for å prøve å få oss to-tre uker til varmen på vinteren. Alt annet har blitt satt til side, vi har investert i helse. I min helse. Det har vært helt avgjørende for å få ting til å fungere her hjemme.
Jeg skulle bare ønske det slapp å gå ut over så mye annet. Økonomi og felles prosjekter, for å ta noen eksempler.
Jeg har ved flere anledninger sjekket ut muligheten for å få dekket behandlingsreiser, noe både meg og mine behandlere er enig om hadde vært en veldig god ide. Problemet er at disse reisene er veldig dyre og at de for FM pasienter må betales av egen lomme. 
På tross av at det ble publisert en undersøkelse i 2010 som konkluderte med at FM pasienter viser bedring i over 1 år etter behandling, inngår ikke disse pasientene i de ordningene som i dag allerede finnes for pasienter med mye av den samme problematikken.

”I denne studien hadde pasienter med fibromyalgi vedvarende god effekt på fysisk funksjon i minst 12 måneder etter et 4 ukers behandlingsopphold både i Norge og i varmt klima. Langtidseffekt på smerte var klart bedre når behandlingen blir gitt i varmt klima.” – (Effekt av behandlingsopphold i varmt kontra kaldt klima for pasienter med fibromyalgi)

(Les mer om studien på NORGES FIBROMYALGI FORBUND)

Det foregår akkurat nå en underskriftkampanje for å sette søkelyset på fibromyalgi og behandlingsreiser. Dette i regi av Norges Fibromyalgi Forbund.
Det gleder meg stort at noen vil kjempe for dette og håper virkelig politikerne tar dette alvorlig når de 20 oktober skal overlevere underskriftene.
Nå må noen investere i alle disse menneskene, alle disse familiene! De fortjener det!
For noen kan dette være en forskjell som utgjør store ting i hverdagen. 
Kjære venner og familier, kjente og ukjente…
Hver så snill og SIGNER DETTE OPPROPET!

Hvis så mange som mulig hadde signert oppropet, vil det kunne utgjøre en stor forskjell hos pasienter og pårørende med fibromyalgi. 
Jo flere som viser sin støtte, jo vanskeligere blir det for politikerne å overse behovet. 

Nettopp derfor benytter jeg også anledningen til å bruke bloggen for å nå ut til flest mulig.
Denne pasientgruppen fortjener en bedre hverdag!

Takk for din støtte!

Link til blogginnlegget: http://mylife224.blogspot.no/2015/09/behandlingsreiser-og-fibromyalgi.html