FIBROMYALGI – et vitenskapelig faktum

Eva Kosek har gjennom årtier forsket på fibromyalgi og undrer seg over det stadig finnes skeptikere. Hun har sett at utallige vitenskapelige oppdagelser om at fibromyalgi er en meget virkelig fysisk sykdom, er blitt bekreftet. Det siste er at en arvelig komponent er identifisert.

Skrevet av Mette Bender, Oversatt av Solveig Damgaard

For meg er det et mysterium at mange fortsatt snakker om å ”tro” eller ”ikke tro” når det er snakk om fibromyalgi. Forskningen har lagt frem overbevisende dokumentasjon om en lang rekke organiske forandringer som viser at sykdommen er et faktum.

Det sier Eva Kosek som er lektor og overlege ved Klinisk Neurovitenskap på Karolinska Institutt i Stockholm. Hun har i mer enn 20 år bidratt til en ganske omfattende internasjonal forskning på fibromyalgi.

Hun har sett at den ene oppdagelsen etter den andre blir bekreftet, noe som viser at sykdommen er fysisk og meget virkelig.

De vitenskapelige funnene er udiskutable. Dokumentasjonen på fibromyalgi er overbevisende. De er faktisk mer overbevisende enn dokumentasjon for depresjon. Depresjon er en sykdom som det i dag ikke settes spørsmålstegn ved eksistensen av.

Eva Kosek peker på egne og andres oppdagelser av en rekke målbare organiske forandringer hos personer med fibromyalgi.

Disse oppdagelsene har vist at konsentrasjonene av visse signalstoffer i hjernevæsken og ryggmargen er tydelig forhøyet. At det er forskyvninger i det stoffskifte som skjer i muskulaturen. Og at det ved forsøk med å påføre smerte sees unormalt sterke reaksjoner i de delene av hjernen som behandler smerte.

 

 

Fibromyalgi er arvelig

Det finnes mengder av harde vitenskapelige bevis på organiske forandringer forbundet med fibromyalgi.

I løpet av de siste årene har forskere endelig funnet en klar arvelig faktor.

Når all denne vitenskapelige dokumentasjonen ikke kan overbevise skeptikere i Sverige og Danmark (også i Norge) må vi avvente et generasjonsskifte i helsesystemet og håpe at de unge er mer opplyste, sier den svenske forskeren.

Funnet av en arvelig sammenheng utvider grunnlaget for å forstå hvorfor noen utvikler fibromyalgi og andre ikke gjør det.

Det er likevel ikke slik at vi nå står med kunnskap om et bestemt fibromyalgi-gen som vi kan forutsi sykdommen ut fra. Det kommer nok aldri til å skje, for bildet er mye mer komplisert enn som så.

Vi vet med sikkerhet at noen mennesker er mer disponert enn andre på det genetiske plan.

Dermed har vi enda et redskap som kan hjelpe oss til å forstå hva som skjer i utviklingen av sykdommen. Mitt håp er at denne viten med tiden kan guide oss til en mer målrettet behandling av den enkelte pasient. Men dette scenariet ligger nok langt ute i fremtiden, understreker Eva Kosek.

Les mer i Fibromylagi bladet nr. 2/15