Dårlig søvn kan gi fibromyalgi

Mange med fibromyalgi har tilleggskomplikasjoner som søvnproblemer, men er de en følge av sykdommen eller en mulig årsak?

Tekst: Siri M. Helstrup

 

Paul Jarle Mork fra Institutt for bevegelsesvitenskap ved NTNU, og kollega Tom Ivar Lund Nilsen,  gikk i 2011 gjennom data fra over 12.000 kvinnelige deltagere i HUNT-studien for å lete etter svar.

– Vi fant ut at søvnproblemer er en vesentlig risikofaktor for kroniske muskel- og skjelettplager, selv etter at det er tatt hensyn til andre faktorer som fysisk aktivitet, røyking, alder, fedme og psykisk velvære, sier Mork til forskning.no.

– Sammenhengen er svært sterk. For de over 45 år som sier at de ofte eller alltid har problemer med søvnen, ser vi en femdobling av risikoen for å utvikle fibromyalgi, sammenlignet med de som ikke har søvnproblemer.

Det er foreløpig ikke klart hvorfor søvnproblemer kan øke risikoen for å utvikle fibromyalgi, men andre studier har vist at dårlig søvn kan gi lavere smerteterskel samt økt risiko for å få en betennelsestilstand i kroppen.

Les mer her:Sleep problems and risk of fibromyalgia: Longitudinal data from the Norwegian HUNT-study: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.33346/abstract)

 

Jakter videre på søvntyven

Disse funnene ble også bekreftete av en undersøkelse foretatt av Folkehelseinstituttet i 2013, som konkluderte med at søvnvansker øker risikoen for både psykiske lidelser og kroppslige plager, der iblant fibromyalgi. Denne studien er en av de første store undersøkelsene som har undersøkt konsekvensene av insomni i et så stort utvalg over så lang tid. Også her har forskerne benyttet data fra de to siste store helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT2 fra 1995– 1997 og HUNT3 fra 2006–2008).

– Resultatene understreker hvor viktig det er å ta søvnplager på alvor. Vi har tidligere påvist at dårlig søvn øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Denne studien viser at ubehandlede søvnplager har store individuelle konsekvenser I tillegg til de samfunnsøkonomiske følgene vi har påvist tidligere, sier Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet, som er hovedforfatter bak studien.

Les mer her:

Artikkel, Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,8794&MainContent_6261=6496:0:25,8800&Content_6496=6178:108063:25,8800:0:6562:1:::0:0

Undersøkelsen, Insomnia as a risk factor for ill health: results from the large population-based prospective HUNT Study in Norway: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.12102/abstract