Det er i magen det sitter

Gamle artikler kan få nytt liv, gjennom ny spredning på internett. I 2011 publiserte forskning.no om å være forgiftet innenfra. De spurte om lidelser som fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom, autisme og irritabel tarm stammet fra en forgiftning utgående fra magen? 

Ideen om autointoksikasjon var ikke ny da heller. Tanken om at en forgiftning fra innholdet i tarmen utløser sykdom har vært forsket på i mange år, og forskningsresultatene antyder at tarmfloraen har mye å si for helsen vår.

Tekst: Hege Tegler

Hva nå?

Jeg møter Arnold Berstad inne på et varmt kontor i en kjeller tilhørende Lovisenberg sykehus. Lengst inne i gangen, forbi laboratorier og maskiner finner du kontoret. Det er fullt av bilder fra imponerende bragder, papirer og forskningsrapporter.

«Jeg sluttet å telle da jeg hadde publisert 600 artikler», sier forskeren. Arnold er professor emeritus ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen, og har i en årrekke forsket på mage og tarm.

Hans erfaring med fibromyalgipasienter er at det starter med mageproblemer, deretter kommer trøttheten og til slutt smertene. «Smertene er også det vanskeligste å gjøre noe med», sier Berstad. Han forteller at pasientene han møter har lange sykdomshistorier, og at veldig ofte har mageproblematikk fulgt pasientene helt fra starten av sykdommen.

Inngangsbilletten for å komme til undersøkelse hos den anerkjente professoren er matintoleranse, men gjennom sitt arbeid har han møtt mange fibromyalgipasienter. 

Les mer i fibromyalgibladet nr.2/15