Vil ha med flere menn!

Fibromyalgi har tradisjonelt vært betraktet nærmest som en ren kvinnesykdom. Etter hvert som forskningen på området har blitt bedre de senere år, har det imidlertid blitt stadig mer akseptert at sykdommen også rammer mange menn. 

Fortsatt er det stor overvekt av kvinnelige medlemmer i Norges Fibromyalgi Forbund. Dette ønsker man å gjøre noe med; nå vil en nyoppnevnt «mannegruppe» i forbundet arbeide for at enda flere menn skal melde seg inn.

Tanken om å opprette en slik gruppe har man arbeidet med i to – tre år, og på forbundsstyremøte i oktober 2014 ble gruppen nedsatt. Foreløpig består den av likeperson og forbundsstyremedlem Egil Kivijervi fra Alta, varastyremedlem i forbundsstyret Per Arne Hjelle fra Larsnes, Frode Hotvet, samt generalsekretær Hege Tegler.

Selv om forbundet har fått stadig flere mannlige medlemmer de senere år er det fortsatt store mørketall, mener Egil. Tidligere var det mye uvitenhet om sykdommen – også blant leger – noe som har gjort at mange ikke har fått stilt riktig diagnose. Dessuten har nok dette kvinnestempelet på sykdommen ganske sikkert gjort at mange menn rett og slett har følt det litt pinlig å få denne diagnosen. Litt som med prostataproblemer, som angivelig bare rammer «gamle gubber». Den tiden bør være over, mener han. I dag vet både vi og legene bedre. Og sykdom er aldri pinlig, slår Egil fast.

Egil selv fikk diagnosen fibromyalgi allerede så tidlig som på midten av åttitallet. Fra å være en aktiv  person både i arbeid og på fritiden, med en aktiv idrettskarriere både både inne fotball og ski, og tillitsverv i diverse lag og foreninger, ble livet etter hvert snudd på hodet. Sterke muskel – og leddsmerter, søvnløshet, depresjon og en følelse av total utmattelse preget hverdagen. En situasjon de fleste fibromyalgipasienter vil kunne kjenne seg igjen i.

Les mer i Fibromyalgibladet 1/15