Tension Releasing Exercises – TRE

TRE-Metoden (Tension Releasing Exercises eller Trauma Releasing Exercises) er basert på behandlingteknikk innenfor Bioenergetisk arbeid og videreutviklet av traumeterapeut David Berceli til en tilgjengelig teknikk man kan lære å gjøre selv.

Av bevegelsesterapeut/movement therapist Cathrine Scharff Thommessen

Metoden formidles gjennom veiledning i individuelle timer eller i grupper/ som kurs av faglig utdannede terapeuter.
TRE benyttes i behandling av spenning i dyp muskulatur. Metoden er basert på kroppens egne mekanismer for avspenning og gjøres gjennom å tilrettelegge for skjelveresponsen i muskulaturen.
Ved ulike typer stressbelastninger i livet mobiliserer kroppen musklene som et verktøy til å beskytte seg. Denne mekanismen kan lett sette seg som et mønster hos oss selv når situasjonen er over. Spenninger i muskulatur kan gi ulike reaksjoner som ryggsmerter, smerter i andre muskler og ledd, søvnløshet, hodepine, uro og angst, begrenset bevegelighet, mage/tarm problematikk og mye annet.

Ved opplevd frykt har kroppen ulike forsvarsmekanismer. Aller først vil vi benytte våre sosiale evner som samtale/forhandling til å unnslippe situasjonen hvis mulig. Deretter følger kamp/flukt responsen for å komme unna fare. Hvis ingen av disse mekanismene fungerer vil kroppen koble inn immobiliserings-responsen, frys eller kollaps. Denne benyttes ved kombinasjon av frykt og hjelpeløshet. Det er viktig å merke seg at vi ikke selv velger våre forsvarsmekanismer.

Det autonome nervesystemet, ANS, er ansvarlig for forsvarsmekanismene. ANS er det ikke-viljestyrte nervesystemet som i motsetning til den motoriske delen av det perifere nervesystemet, ikke styres av vilje og kontroll. ANS reagerer ut ifra hva som er lagret i hjernestammen i forbindelse med frykt og er basert på alder, tidligere erfaringer, situasjonen i seg selv og dypere instinkter vedrørende fare. Amygdala, en mandelformet struktur i hjernen, er ansvarlig for hva som sorteres som truende og fungerer som alarm-knapp.

Les mer i medlemsblad 4/14