Nasjonale retningslinjer

4 juni i år samlet det seg en dedikert gjeng på Thon Hotell Opera i Oslo. Bakgrunnen for møtet er at det er et sterkt behov for norske nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av fibromyalgi også i Norge.

De som var på møtet var Karin Ø. Forseth, Sigrid H. Wigers, Anne-Kristine Nitter, Dag Bruusgaard, Hilde Eide, Bailey Farstad, Cybéle Kristo, Solrunn Dvergsdal, Hege Tegler, Ambjørg Nilsen og Inger Cecilie Thunem.

Bakgrunnen for møtet er at det er et sterkt behov for norske nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av fibromyalgi.

Mange pasienter får mangelfull og tilfeldig behandling av sykdommen og venter ofte over 10 år på riktig diagnose. Forbundet (v/Karin og Inger) presenterte saken overfor Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenestene (Rådet) 10. februar i år. Rådet vedtok å behandle saken.
Forbundet ba om: 1) Tidlig diagnostisering i sykdomsforløpet. Dette krever oppdatert kunnskapsformidling i studiet for leger og helsepersonell 2) Nasjonale retningslinjer
3) Opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for fibromyalgi 4) Opprettelse av flere smertesentra og flere prioriterte plasser på egnede rehabiliteringssentra 5) At pasientgruppen inkluderes i Ordningen for behandlingsreiser til varmere strøk

Les mer i Fibromyalgibladet 3/14