Fibromyalgi og konsentrasjons- og hukommelsesproblemer

Av journalist Anne Buur

 Fibrotåke, eller på engelsk «fibro fog» er en betegnelse som ofte brukes for å beskrive en rekke kognitive problemer som kan oppstå hos pasienter med fibromyalgi. 

Det handler da bl.a. om forvirring, ”huller i hukommelsen, konsentrasjonsproblemer, problemer med å uttale seg verbalt (f. eks. å finne de rette ordene), osv. Nedenfor vil vi se nærmere på hvorfor problemene oppstår og hva man evnt. kan gjøre for å redusere dem.

Som fibromyalgi (FM)-pasient er det naturlig å føle seg maktesløs og bekymret hvis hukommelsen begynner å svikte. Særlig ille er det hvis man tidligere har vært en detaljenes mester, en som ikke har trengt å skrive ned ting. Aller først er det viktig å fastslå at man ikke er alene om å ha det slik. Fibrotåke er nemlig et utbredt problem blant personer med FM.

Hva sier tallene?

I en undersøkelse fra Michigan Universitet tok man utgangspunkt i 69 personer med FM og hadde som mål å teste deltagernes kognitive egenskaper. Konklusjonen ble at alle deltagerne med FM klarte seg dårligere enn deres friske jevnaldrende. Resultatet viste at deltagerne med FM befant seg på samme kognitive nivå som friske personer som var minimum 20 år eldre enn dem selv.   Dette viser at hukommelses- og konsentrasjonsproblemer kan kobles direkte til fibromyalgien. Men hvorfor oppstår dette problemet?

Sammenheng mellom kroniske smerter og hukommelsesproblemer

Flere undersøkelser peker på en sammenheng mellom kroniske smerter og hukommelses- og konsentrasjonsproblemer. En amerikansk studie fant bl. a. ut at kroniske smertepasienter har en økt aktivitet, tilsvarende 25 {fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041}, i den forreste del av hjernens frontallapper (også kalt pannelappene). Litt enkelt sagt er det den del av hjernen som bl. a. har med hukommelsen, problemløsning, planlegging og kontroll å gjøre. Samtidig er det frontallappene som hjelper hjernen med å holde fast i, og dermed huske, nye informasjoner. Når pasientens smerter reduseres, betyr det at den økte aktiviteten i pannelappene minkes og dermed blir hukommelsen bedre. Med andre ord støtter denne undersøkelsen opp teorien om at smerter har en stor innvirkning på hukommelsesproblemer hos FM-pasienter.

Andre undersøkelser indikerer at i perioder får FM-pasienter mindre oksygen til hjernen og det kan forårsake forvirring hos pasienten. Årsaken til dette kan bl. a. være at deler av nervesystemet er ute av balanse og da endrer blodkarene seg. Det forskes stadig i denne teorien.

Les mer i medlemsblad nr 3/14

Artikkelen er oversatt av Solveig Damgaard

Med tillatelse fra Dansk Fibromyalgiforening og journalist Anne Buur