Ny generalsekretær i NFF

Vår nye generalsekretær heter Hege Tegler.  Hun ble født en høstdag i 1980 i Drammen by. Siden den gang har hun tatt utdanning innen pedagogikkfeltet, og har variert bakgrunn i arbeidslivet.

 Hege har rukket å få 3 barn, eldstemann er ti og yngste jenta fyller 1 år i oktober. Hege har i en årrekke vært aktiv i Norges Handikapforbund, både som ansatt og som tillitsvalgt. Hun har i senere tid tatt fag innen bl.a. ledelse og økonomi på fagskolen.

Vendepunktet

«Sarah var ikke gammel da vi forsto at hun hadde noen ekstra utfordringer», forteller Hege. Allerede som 4 måneder ble Sarah sendt til utredning på Drammen sykehus. Der fant de ut at Sarah hadde hatt en hjerneblødning når hun lå i magen.

«Det tok kort tid mellom sjokk og beslutsomhet. Den første tiden var vi litt lamslåtte, men etter en tid ble det byttet ut med en besluttsomhet om at dette skulle vi få til», kan Hege fortelle mens hun tenker tilbake. «Det verste med den tiden var før vi fikk en diagnose. Å være en kasteball mellom instanser, der man følte at man ikke ble tatt på alvor; det var tungt. En diagnose er håndfast, da har man noe å planlegge ut ifra. Det er lettere å forholde seg til.»

Fellesskap

Hege valgte tidlig å engasjere seg i en forening som heter Handikappede Barns Foreldreforening. «Der fant jeg et fellesskap av mennesker som hadde de samme utfordringene som oss. Det er så viktig å ha møteplasser der man kan dele erfaringer og opplevelser. Noen ganger får man hjelp, andre ganger får man være til hjelp. Begge deler er like inspirerende.»  Hege har vært aktiv i organisasjonslivet i 8 år. Hun har vært redaktør for nettsiden og bladet «alle barn er barn», og har jobbet interessepolitisk på flere nivåer. En periode var hun ansatt som organisasjonskonsulent for Norges Handikapforbund.

Visjonen

«Mine erfaringer har gjort at jeg vet hvordan det er å bli kastet ut i nye livssituasjoner der man må stake ut en ny kurs. Jeg vet også verdien av at mennesker i samme båt får treffpunkter der de blir tatt på alvor, og møtt med respekt. Derfor tror jeg likeperson-perspektivet er noe av det viktigste vi kan tilby nye medlemmer.»

Det at mennesker skal oppleve ikke å bli tatt på alvor i helsevesenet mener Hege bør være en av kampsakene til NFF fremover.

«Vi må jobbe for å få nasjonale retningslinjer for diagnostisering av fibromyalgipasienter. Alle fortjener å bli tatt på alvor, og få riktig hjelp og oppfølgning til riktig tid», avslutter hun.