LANDSMØTET 2014

ble vel gjennomført helgen 13. – 15. juni på Hell i Trøndelag. Velkommen til nye i ledelsen, takk til de som sluttet og gratulerer til de to som fikk æresmedlemskap!

Landsmøtet ble gjennomført i behagelige omgivelser på Rica Hell Hotell utenfor Trondheim. De aller fleste i forbundsstyret fortsetter med forbundsleder Solrunn Dvergsdal og nestleder Ingrid Woldengen i spissen, men litt omrokkeringer ble det: 

Forbundets sekretær Britt Gubberud sluttet etter mange gode år i styret.
Varamedlem og unge Kathrine Edvardsen valgte å ta en pause fra styrevervet, og varamedlem Bjørg Olsson takket for seg etter mange års deltakelse.

Inn kom i stedet Eli Jørgensen, som tidligere har vært leder av Oppland fylkeslag og forbundsstyret.
Likeperson Mette Onsager fra Østfold kom inn som 2. vara.
Per-Arne Hjelle fra Møre og Romsdal kom inn som vara, han har også vært varamedlem i forbundsstyret tidligere.

Varamedlem i forbundsstyret, Randi Sakkestad, ble valgt som ny leder av NFFs Medisinske Forskningsfond etter Ambjørg Nilsen, som fortsetter som styremedlem i fondet. Mangeårig styremedlem i fondet (og også tidligere i forbundsstyret) Jorunn Lægraid, takket av etter mange års deltakelse.

Ikke minst ble ny generalsekretær Hege Tegler klappet inn og avtroppet generalsekretær Inger Cecilie Thunem takket av.

Det ble tildelt to æresmedlemskap:Dr. Karin Øien Forseth, for hennes mange års utrettelige arbeid til beste for personer med fibromyalgi og mangeårig styremedlemskap i NFFs Medisinske Forskningsfond. Solveig Damgaard fikk æresmedlemskap for hennes langvarige og fantastiske arbeid som studieleder i forbundet.

TAKK FOR ET FLOTT GJENNOMFØRT LANDSMØTE!

På bildet fra venstre: dr. Karin Øien Forseth, forbundsleder Solrunn Dvergsdal, tidligere generalsekretær Inger Cecilie Thunem, ny generalsekretær Hege Tegler, nestleder Ingrid Woldengen og tidligere studieleder Solveig Damgaard.