SURVIVAL-KITS

Da vår general-sekretær flytter til en annen del av landet og dessverre slutter i NFF, ønsker hun å dele noen "survival-kits" på veien videre for alle som sliter med fibromyalgi……

Å ha fibromyalgi kan være en utfordring både i møte med leger/helsepersonell, NAV og andre. Det er viktig å ikke gi opp, og vår avtroppende generalsekretær Inger Cecilie Thunem ønsker å gi sine siste tips for personer med fibromyalgi. Hennes ønske er å gi pasientene styrke, nyttig kunnskap og gode råd. "Gi ikke opp og stå på videre", er hennes budskap.