FLERE ADVOKATER

Flere advokater samarbeider med NFF. I tillegg til adv. Gro Sandvold har vi nå inngått samarbeid med adv. Lene Frykman og adv. Christian Kramer.

Som medlem kan du benytte våre samarbeidende advokater til reduserte priser. Vær vennlig å oppgi ditt medl.nr. ved kontakt:

Frykman Kramer Advokatfirma AS
Rådhusplassen 31, 1430 ÅS

Tlf: 22 99 47 00
e-post: advokat@frykmankramer.no
www.frykmankramer.no

Adv. Lene Frykman, mob: 997 00 110
Adv. Christian Kramer, mob: 990 37 992