SKEPTISK TIL ANTIBIOTIKA-KUR

Overlege dr. med. Sigrid Hørven Wigers er skeptisk til å behandle personer med fibromyalgi og ME med antibiotikumet Doxycyclin. – Det finnes ingen enkle løsninger for fibromyalgi-pasienter, sier hun. 

Utsagnet kommer som en reaksjon på amerikanske forsøk, som viser at pasienter med fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom ble bedre av antibiotikumet. Undersøkelsene konkluderer med at rundt halvparten av alle med fibromyalgi og ME har bakterien mycoplasma i blodet, mot høyst én av ti i befolkningen for øvrig.

Overlege og revmatolog Gerhard Endresen ved Rikshospitalet sier at bakterien ofte ikke kan påvises ved vanlige laboratorieprøver. En nyere metode, Polymerase Chain Reaction (PCR) gjør det mulig å påvise bakterien der den ligger skjult i de hvite blodlegemene, men han maner likevel til nøkternhet.

Les gjerne hele artikkel fra Dagens medisin her