TRENINGSFILM FOR PERSONER MED FM

Det er med stor glede vi publiserer vår nye treningsfilm som særlig er tilrettelagt for personer med fibromyalgi. Filmen er lagt ut på NFFs web-side og YouTube, og du er velkommen til å distribuere den videre gratis. 

Treningsfilmen m/øvelser – del 1:
http://www.youtube.com/watch?v=l8SSdZXqQOM

Treningsfilmen m/intervju – del 2:
http://www.youtube.com/watch?v=RFkmfzehIFI

Hele treningsprogrammet (del 1) er på totalt 70 minutter inkludert 10 minutters avslapning. Det er ikke meningen å utføre hele treningsprogrammet hver dag, men tilpasse øvelsene og intensiteten til eget nivå og øke forsiktig i eget tempo.

Filmen har også et 15 minutters intervju (del 2) med dr.med. Sigrid Hørven Wigers, som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun er rehabiliteringsleder ved Jeløy Kurbad og har doktorgrad med fokus på årsak, behandling og forløp av fibromyalgi. I filmen forteller hun om helsegevinsten ved å holde seg i fysisk aktivitet.

Om du ønsker et «håndfast» eksemplar av treningsfilmen på DVD, kan dette bestilles for
kr 100,- ved adm@fibromyalgi.no eller tlf: 32 80 90 90. På DVD er filmen også delt opp i ulike sekvenser, slik at du lett kan velge hvilke øvelser du vil gjøre.

(Husk at ideell behandling av fibromyalgi består av en tverrfaglig tilnærming med både medikamentell og ikke-medikamentell behandling: En kombinasjon av individuelt tilpasset smertereduserende medikamenter samt fokus på mestring/reduksjon av stress/kognitiv atferdsterapi, søvnregulering, behandling av triggerpunkter, individuelt tilpasset egentrening/kondisjonstrening/varmtvannsbasseng, kostholdsveiledning m.m.)

Med filmen ønsker forbundet  særlig å nå personer med fibromyalgi, revmatologer, leger helsepersonell og andre interesserte.

En stor takk rettes til treningsinstruktørene Eli Jørgensen og Merete Nybo Skogen, fysioterapeut Jette Lanng Pedersen, dr. med. Sigrid Hørven Wigers og filmprodusenten Applaus!film&TV as. Filmen er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

GOD TRENING!