FIBROMYALGI PÅ DAGSORDEN I NASJONALT RÅD

Forbundet henvendte seg i oktober 2013 til sekretariatet for Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten (Rådet).

Årsaken er dyp bekymring for at personer med fibromyalgi ikke mottar lovfestede rettigheter til helsetjenester i Norge og derav blir sykere.

Mandag 10. februar fikk forbundet anledning til å presentere sin sak overfor Rådets medlemmer. Rådets gledelige beslutning er å gå videre med saken og vil utforme et mandat for den videre saksgang og fremdrift.

Forbundet ser frem til at fibromyalgipasientenes situasjon blir belyst og sterkt forbedret!

Link til Rådets side finner du her
Vedlagt er forbundets kortfattede presentasjon.