KRONISK SMERTE OG HJERNENS STRUKTUR

En ny amerikansk studie antyder at forskjeller i folks hjerner kan være en av årsakene til at en person kommer seg igjen etter en skade, mens en annen utvikler kroniske smerter.

Forskjellene hos pasientene ble funnet i hjernens hvite substans, som ligger mellom hjernens forskjellige regioner. For å teste hvor sterk sammenhengen var mellom hjernens strukturer og kronisk smerte, forsøkte forskerne å forutse hvem som ville utvikle kroniske smerter – basert på hjerneskanninger. Det kunne de gjøre med stor presisjon.

http://www.forskning.no/artikler/2013/september/367754