STUDENTOPPGAVE

6 studenter ved Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes, linje Ergoterapi første år, trenger informasjon til en oppgave som omhandler Fibromyalgi.

De trenger flere eksempler som ligner på vedlagte «case» med tips til oppfølging:

«Kari Nilsen er 35 år. I de siste årene har hun hatt perioder med økt tretthet og hun har smerter i flere ledd, spesielt i fingrene. Nylig fikk hun diagnosen fibromyalgi. Kari bor sammen med ektefelle og to barn. Hun jobber i full stilling som renholdsarbeider. Hun gir uttrykk for at det er vanskelig å ivareta mange daglige oppgaver, både hjemme og på arbeid, på grunn av økte smerter og trettbarhet. Kari opplever at hun har lite overskudd til venner og fritidsinteresser. Nå er hun henvist til revmatismesykehuset for et vurderings- og treningsopphold, der du jobber som ergoterapeut.»
Hva bør ergoterapeuten gjøre for pasienten?

Du er velkommen til å tipse Carina Hegreberg innen fredag 17. januar 2014 på e-post: hegreberg2@gmail.com

Alle besvarelser vil bli behandlet anonymt i oppgaven.