MØTE MED HELSEMINISTEREN

Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte pasientorganisasjonene torsdag 12. desember, som første steg mot en mer brukerorientert retning i helse- og omsorgspolitikken.

Pasientene er de viktigste endringsagentene for å utvikle tjenestene. Derfor er det viktig at de kan medvirke aktivt i tjenesteutforming, i eget behandlingsopplegg og i hvordan tjenestene kan utvikles for å gi bedre service og tilgjengelighet. Regjeringen vil involvere brukerne og deres organisasjoner, og over 100 personer fra pasientorganisasjonene deltok på møtet.

Ny nasjonal helse- og sykehusplan er et hovedpunkt i regjeringens helsepolitiske plattform. Planen skal bli regjeringens viktigste verktøy for utforming av framtidens sykehus. Det er avgjørende at planen utarbeides i samråd med pasienter og brukere.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/vil-skape-pasientenes-helsetjeneste.html?id=747837