NASJONALE RETNINGSLINJER?

For å forbedre diagnostisering og behandling av fibromyalgi blant leger og helsepersonell, har NFF henvendt seg til Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering av helse- og omsorgstjenester.

Vi ber om Rådets anbefaling til

  • Utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av sykdommen
  • Oppdatert kunnskapsformidling i medisinstudiet og for annet helsepersonell om muskel-/skjelettlidelser og fibromyalgi
  • Opprettelse av flere smertesentra i landet og prioritere plasser på rehabiliteringssentra for pasientgruppen
  • Opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for fibromyalgi

Saken vil bli behandlet av Rådet i februar 2014.