BEHANDLINGSREISER TIL VARMERE STRØK

I 2011 ble "Ordningen for behandlingsreiser til varmere strøk" i regi av Rikshospitalet evaluert av SINTEF. En av konklusjonene er at behandlingsreiser til varmere strøk har god effekt for personer med fibromyalgi.

Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) jobber sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for at personer med fibromyalgi skal bli inkludert i den statlige ordningen med behandlingsreiser til varmere strøk.

Positivt er det at FM-pasientene har god effekt av både behandling og ekstra tilskudd med sol, et annet positivt moment er at behandlingsreiser til varmere strøk er samfunnsøkonomisk gunstig.

Vedlagt finner du FFOs rykende ferske politiske notat:

Ønsker du å lese evalueringen til SINTEF og NFFs høringssvar, finner du dokumentene her: