RETT TIL INDIVIDUELL PLAN

Alle med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Denne rettigheten er det mange som ikke kjenner til.

Målet med IP er å sikre bedre og mer samordnende tjenester, uten at den som trenger tjenestene selv skal koordinere alle de ulike etatenes hjelpeordninger.

Dersom du har behov for langvarig og koordinerte tjenester på grunn av fibromyalgi, er du i målgruppen for en IP. I artikkelen kan du lese om hva IP er, hvem som har rett til det og hvem som skal utarbeide planen.

IP.pdf 1,02 MB