KJENNER DU RETTIGHETENE DINE?

Hvis du skal inngå forsikringsavtale, kan det være lurt å lese denne artikkelen om bioteknologiloven. 

Bioteknologiloven skal beskytte folk mot diskriminering på grunn av arveanlegg. Det gjelder blant annet ved inngåelse av forsikringsavtaler. Men i praksis er det ikke alltid lett å holde opplysninger om arvelig sykdomsrisiko skjult.