BETRAKTNINGER

Det er ofte tilfeldig hvilken behandlingstype personer med fibromyalgi får; medisinsk, psykologisk eller sosioøkonomisk.

Faren er at pasienten uansett blir skadelidende. Noen vil hevde at det som ikke synes på blodprøver eller røntgen ikke er virkelig. Dette må sies å være en uheldig holdning innenfor naturvitenskap.

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød gir sine betraktninger om et komplisert årsaksforhold og symptombilde.