AAP i maks 4 år?

Det er mange som er urolige for å miste retten til stønad fra NAV tidlig i 2014, siden arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført for fire år siden i mars 2010.

NFF samarbeidende advokat tar opp problemstillingen i medlemsbladet nr 3/13 som kommer ut i begynnelsen av oktober. Hennes konklusjon er at de som oppfyller kravet om minst 50{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80} arbeidsuførhet på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke skal ha opphold i ytelser – så lenge hovedårsaken til at en person ikke kan være i arbeid er medisinske grunner, og det er NAV som er skyld i forsinkelser underveis i prosessen.

 

Les gjerne artikkelen her: