CANADA: Nasjonale retningslinjer

I mai 2013 ble Nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for diagnostisering og behandling av fibromyalgi publisert i Canada.

I mange år har helsepersonell avfeiet fibromyalgi som en sykdom som ikke eksisterer. Selv om stadig flere leger nå omsider aksepterer at sykdommen faktisk eksisterer, så får pasientene ofte høre at det ikke er noe man kan gjøre for dem, sier dr. John Pereira, medforfatter av retningslinjene og lege på Calgary Chronic Pain Centre. (kilde: The Calgary Herald)
For å behandle FM-smertene anbefaler man en kombinasjon av behandlingsalternativer som medikamenter, trening og kognitiv atferdsterapi. Retningslinjene sier også at behandling av FM bør skreddersys ut fra hver enkelt pasients spesifikke sykdomsbilde.
Se gjerne link til retningslinjene (eng): http://fmguidelines.ca