Møte med sporty politikere

Frivillighet Norge arrangerte et artig møte med representanter fra alle de politiske partiene og 40 frivillige organisasjoner mandag 17. juni kl 09.00 – 11.30.

Representantene fikk poeng etter antall spørsmål de rakk å svare på innen 15 minutter.

Jan Tore Sanner møtte fra Høyre, Liv Signe Navarsete fra Sp, Audun Lysbakken fra SV, Arild Hareide fra KrF og litt mindre kjente fjes fra Ap, FrP og Venstre.

Spørsmål var sendt inn til politikerne på forhånd, slik at politikerne måtte lese gjennom spørsmålene, ta stilling og svare på utvalgte spørsmål i plenum.

 

NFF stilte følgende spørsmål:

1)      Vil partiet øke antall og kvalitet på rehabiliteringsplasser – og hvordan?
2)      Leger og helsepersonell har liten kjennskap til fibromyalgi selv om ca 150.000 har det. Hvordan vil partiet øke kunnskapen om FM?
3)      Hva har partiet tenkt å gjøre for kroniske muskelsmerte-pasienter?
4)      Hvordan har partiet tenkt å kontrollere at NAV følger lover og regler og sikre pasientenes lovpålagte rettigheter?

 

Svar fra partiene vedr. NFFs saker:

–         SV v/Lysbakken ønsker å inkludere behandlingsreiser for to nye pasientgrupper, deriblant fibromyalgi. SV vil også bedre behandlingssituasjonen for muskel- og skjelettpasienter, hvor rehabilitering skal være en del av behandlingsforløpet. De vil også styrke kommunenes evne til å nå samhandlingsreformens mål, samt øremerke forskning på FM og ME. I tillegg vil de forenkle rapporteringskravene.

–          Venstre v/Daniel Rugaas kommenterte at Nav SKAL følge lover og regler. Venstre vil fjerne momsen på frukt og grønt og forenkle rapporteringskravene til myndighetene.

–         Høyre v/Jan Tore Sanner vil ha fritt rehabiliteringsvalg slik sykehusene har innført, forenkle rapporteringskravene og fjerne Helseregionene. Opprette flere smerteklinikker. Høyre har i alternativt statsbudsjett foreslått 10 mill på økt forskning og kompetanse om fibromyalgi, ME og lyme borreliose.

–         Ap v/Arild Stokkan Grande er fornøyd med mye og særlig med Helseregionene.

Ellers: Alle partiene priset frivilligheten og ønsket å styrke organisasjonene økonomisk eller ikke redusere støtten. Alle partiene støtter moms-kompensasjonen, flere partier (FrP, KrF) nevnte at det ville være aktuelt å gi fullt momsfritak, ikke bare kompensasjon. Mange ønsket å forenkle rapporteringskravene og redusere byråkratiet.

 

Det var tillitvekkende at flere partier plukket ut spørsmål med saker de IKKE ville innfri (til buing fra salen).

Se gjerne mer om møtet her.
Et sporty og annerledes møte med politikerne.