Fibromyalgi på Dagsrevyen

Mandag 20. mai 2013, siste dag i pinsen, sendte NRK Dagsrevyen et innslag om fibromyalgipasienters vanskelige og risikofylte ferd mot en riktig kjennelse ved søknad om uføreytelser.

Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) har utarbeidet en statistikk som viser endringsprosenten på avslag i Trygderetten til godkjenning i lagmannsretten. Sakene gjelder søknad om uføreytelser for pasienter med fibromyalgi/kronisk muskelsmertesyndrom.

Endringsprosenten fra avslag i Trygderetten til medhold i lagmannsretten er svært høy:
56,5 {6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80}. Dette viser at flere enn halvparten av FM-pasientene som bringer avslaget på sin uføresøknad i Trygderetten inn for lagmannsretten, får medhold i lagmannsretten.
 

I tillegg kommer mørketallene:
1) De pasientene som FEILAKTIG tror de har fått en riktig kjennelse i Trygderetten og aksepterer avslag.

2) De pasientene som IKKE har RESSURSER til å anke feil kjennelse fra Trygderetten inn for Lagmannsretten pga sviktende helse, pågangsmot og økonomi.

3) Så er det en del saker som ender med FORLIK i pasientens favør før saken kommer opp til hovedforhandling i lagmannsretten og som dermed ikke ender med en synlig dom.

Det er grunn til å stille spørsmål ved grunnleggende rettssikkerhet til pasienter med FM/kronisk muskelsmertesyndrom. Tallene viser at syke personer bør engasjere advokat for å motta lovfestede rettigheter.

En ting er å HA rettigheter, en annen ting er å MOTTA dem.

Norges Fibromyalgi Forbund tror at dette problemet også gjelder andre pasientgrupper.

 

Statistikken er utarbeidet av advokat Gro Sandvold, som er forbundets samarbeidende advokat, i samarbeid med prof. Dag Bruusgaard og med bistand fra Senter for rettsinformatikk, som ligger innunder Institutt for privatrett ved UiO.

 

For å se reportasjen på NRK Dagsrevyen 20.05.13: http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen#t=0s

Her kan du se intervjuet på NRK.no http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.11030621

 

Relatert sak i VG 16.05.13 av adv. Lene Frykman

VG 16.05.13.pdf 696,47 kB