Ung og ufør?

Unge funksjonshemmede har laget en undersøkelse om hvordan det egentlig er å være ung og ufør. Er du under 40 år og mottar uføretrygd, er du velkommen til å svare på undersøkelsen her.

Vil du være med å belyse hvordan livet som ung og ufør egentlig er?

Ungdom som er uføretrygdet har fått mye oppmerksomhet i media. Det blir sagt at det er «fett» å leve på uføretrygd, og at det er noe ungdom velger fordi det lønner seg.  «Å nave» var det nye trendbegrepet i 2012. Samtidig er det flere som hevder at uføretrygden er for lav, og at levekårene for funksjonshemmede er for dårlige.

Unge funksjonshemmede ønsker å finne ut hvordan det egentlig er å være ung og ufør.  Derfor er det utarbeidet en spørreundersøkelse for å kartlegge livet som ung og ufør. Svar fra personer som er under 40år og som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger imøteses.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli presentert i en rapport som legges fram på et seminar i oktober. Målet med seminaret og rapporten er å påvirke politikken knyttet til uføre.

Har du erfaring som ung og ufør?

Du kan være med å si din mening om hva det vil si å leve på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.  Trykk her: https://www.surveymonkey.com/s/XYPX2XS så kommer du til spørreskjemaet. Du vil være helt anonym

Undersøkelsen vil ta om lag 15 – 30 minutter,

Svarfrist 3. juni. TAKK!