LDN – Lav Dose Naltrekson

NFF har fått en del henvendelser vedr. LDN (Lav Dose Naltrekson/Low Dose Naltrexone). I samarbeid med NFFs Fagråd er det utarbeidet informasjon og uttalelse om LDN.

Du er velkommen til å distribuere informasjonen videre. Forhåpentligvis kan dette komme personer med fibromyalgi til nytte.