Smerteprosjekt. Film og nyhetsbrev

Kroniske smerter er underprioritert og underbehandlet i norsk helsevesen, noe som fører til høye sykemeldinger og mye personlig lidelse. Se gjerne her for mer info.

Vedlagt er en film som belyser problemet. http://vimeo.com/user13635728/review/61181301/9b511499cb

Hvis du også ønsker å motta nyhetsbrev om Smerteprosjektet, kan du registrere deg her http://diagnostisert.no/smerteprosjektet-stopp-smerten/

Vi gjør oppmerksom på at Smerteprosjektet ikke er regi av NFF, men laget av smertepasienter for smertepasienter.