FAGKONFERANSEN 2013

Lørdag 9. mars ble den syvende Fagkonferansen avholdt i Drammen. Ønsker du å se litt på foredragene? Velkommen!

Først ute var prof. Arnold Berstad, Unger Vetlesens forskningsinstitutt v/Louisenberg Diakonale sykehus. Hans arbeidshypotese er at bl.a. fibromyalgi kan skyldes forgiftning innenfra pga LEKK TARM og forstyrrelser i bakteriefloraen. 

Deretter snakket cand.psykol og forsker ved Smerteavdelingen UNN, Asbjørn Fagerlund om sitt forskningsprosjekt som er støtte av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om en mulig ny behandlingsmetode for smerter ved fibromyalgi.

Til slutt leste Dag Evjenth opp noen smakebiter på sine tankevekkende rim, fra bøkene «Sitt ikke inne mens alt håp er ute», «Veien blir til mens du går deg vill» og «Møter du veggen, må du hilse fra meg».

Det var rekordmange deltakere på årets Fagkonferanse med ca 165 personer.

Vi takker alle for et godt oppmøte og en vel gjennomført Fagkonferanse!