Nasjonalt Råd og FM

I begynnelsen av desember sendte NFF et innspill til Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Det forkortede innspillet kan du lese her.

Innspillet kom opp i forbindelse med Fagseminaret: "Fortsatt universell og solidarisk helsetjeneste" den 30. november 2012. Seminaret ble arrangert av Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten.