Helsereiser og statsbudsjettet 2013

Etter press fra SV har regjeringen besluttet å droppe forslaget i statsbudsjettet om å kutte støtten til behandlingsreiser for revmatikere og andre kronikere til varmere land.

Den planlagte reduksjonen på 25 millioner kroner til behandlingsreiser trekkes. Flere politiske partier ønsker i stedet å utvide ordningen til å gjelde flere pasientgrupper. NFF vil kontakte helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenester og politiske partier for å vinne gehør for at også FM-pasienter skal inkluderes i ordningen.