Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet er ingen lystig lesning for 2013, men noen lyspunkter finnes. 

NFF savner større satsing på Samhandlingsreformen. Regjeringen bevilger 900 mill kroner til gjennomføring av samhandlingsreformen i kommunene. Det er en økning på 140 mill fra 2012, det tilsvarer en økning på kr 40.000,- per kommune. Pengene skal videreutvikle den kommunale allmennlegetjenesten og IKT-systemene i helse- og omsorgssektoren.
 
Behandlingsreiser til varmere strøk er redusert med en fjerdedel. Personer med fibromyalgi er heller ikke denne gang inkludert i ordningen, til tross for flere studier som støtter opp om at også denne pasientgruppen bør ha tilgang til ordningen. 

 Andre bekymringer er den manglende satsingen på studiemidler/kurs til voksne, rehabilitering/habilitering og utfasing av særfradragsordningen på selvangivelsen.
 
 En trøst er at momskompensasjonen for frivillige organisasjoner er tilbake på sporet igjen, en økning på 320 mill kroner settes av til refusjonsordningen. Det skal igangsettes flere tiltak for å styrke arbeidet med å inkludere personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet. Det vil også bli tannhelsekontroll for alle fra fylte 75 år. Annethvert år vil man få stønad på kr 800,- ved tannlegebesøk. Driftsmidlene til sykehusene økes med nærmere 2 milliarder kroner.