Møte med Arbeidsdepartementet

NFF skal i møte med Arbeids-departementet i september for å belyse problemene FM-pasienter møter hos bl.a. Nav. Vi er takknemlige for viktige tips og tilbakemeldinger om hvilke problemstillinger vi må ta opp.

Prioriterte punkter som allerede er satt opp til møtet er:
– FM-pasienter er ikke late, de er kronisk syke.
– FM-pasienter er ikke trygdemisbrukere, de har en sykdom som er anerkjent og kategorisert av WHO.
– FM-pasienter må få rett ytelse og oppfølging. Likeartede saker behandles ikke likt, det avhenger av hvor i landet et krav fremmes for Nav.
– FM-pasienter må få likebehandling, bedre kvalitet i vedtak og tjenesteyting samt kortere saksbehandlingstid.
– Mange FM-pasienter opplever at de ikke mottar de tjenestene de rettsmessig har krav på og må bruke ressurser på advokatbistand. Denne prosessen bryter pasienten og pårørende ytterligere ned økonomisk, psykisk og helsemessig.
– FM-pasienter mister sin rettssikkerhet i Nav-systemet.

Frist for tilbakemeldinger er onsdag 15. august til e-post: adm@fibromyalgi.no
På forhånd takk for din hjelp!

Mvh NFF