Serotonin og Noradrenalin

I medlemsbladet Fibromyalgi nr 2/12 beskrives to mulige årsaker til fibromyalgi; dysfunksjon i Serotonin (5-HT) og Noradrenalin (NE).

Årsaken til at FM er vanskelig å diagnostisere og behandle, er mangel på "objektive funn". Sykdommen vises ikke i vanlige blodprøver eller røntgen.

Funn viser imidlertid at FM-pasienter har lave verdier av veksthormoner (viktig for knokkel- og muskelvekst) og lave verdier av neurokjemiske stoffer som Serotonin (signalstoff som har betydning i fht smertefølsomhet, søvnkvalitet, angst og depresjon), Noradrenalin (demper smerter), Dopamin (for lite kan resultere i depresjon), Cortisol (stimulerer nedbrytningen av protein i bl.a. musklene, hemmer betennelsestilstander og påvirker immunforsvaret). I tillegg er det underproduksjon av hormonet Thyroxin som gir tretthet og vektøkning. Substans P, som er et signalsystem i smertereguleringen som forsterker smerte, er ofte økt.

For å finne ut om man mangler eller har lave nivåer av Serotonin, kan man måle Serotonin i blodplater. Blodplater tar opp Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin og Serotonin. Måling av disse katekolmonoaminene i blodplater utføres ikke rutinemessig, men ved Bio Medisinsk Laboratorium kan man undersøke Serotonin, Noradrenalin, Adrenalin og Dopamin i blodplater.

Prøven er ikke på refusjon og må betales av pasienten selv. Prøven kan rekvireres av lege. Se mer info i vedlagte artikkel eller www.bmlab.no.

bmlab.no.pdf 618,09 kB