Ekstra studiestøtte

Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Se her for mer info:

Ordningene gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring). I tillegg til basisstøtten kan du få ekstra støtte og stipend  hvis du blir forsinket. I vedlegget er beskrevet hvordan du søker, frister og aktuelle web-sider.