Jungelhåndboka 2012

Synes du det er forvirrende mange lover og regler? Du er ikke alene, og nå har FFO oppdatert Jungelhåndboka som guider deg gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten – en god håndbok både for privatpersoner og fagfolk. Les mer for bestilling her.

Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at du selv kan orientere deg i "paragrafjungelen" og finne svar på rettighetsspørsmålene dine. Boka er utarbeidet av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og er beregnet til bruk ved både selvstudium og kursmateriell.

Jungelboka 2012 finner du som nettutgave her: http://www.ffo.no/upload/Rettghetssenteret/Dokumenter/Jungelh{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80}C3{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80}A5ndboka{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80}202012.pdf

Jungelboka kan bestilles fra FFO på tlf 966 22 731 eller e-post: info@ffo.no
Prisen er kr 250,- + porto.
Ved bestilling av 10 eller fler: kr 200,- + porto.