Har du rett på særfradrag?

Fristen for innlevering av årets selvangivelse nærmer seg. I den anledning inviterer FFO til nettmøte om særfradraget for store sykdomsutgifter……

……på mandag 23. april kl. 13.00-15.00. Still dine spørsmål om fradraget direkte til Skatteetatens ekspertpanel.

Regjeringen har vedtatt å fase ut ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter over tre år fra 2012. Ordningen opphører fra 2015, og i denne treårsperioden vil det være en overgangsordning for de som oppfyller vilkårene for særfradrag i dag. Det betyr at i år er siste frist for å komme inn under særfradragsordningen, og dermed inn i overgangsordningen fram til 2015.

Utgifter til tannhelse, bolig og transport tas ut allerede fra 2012, og ingen nye brukere vil komme inn i ordningen fra i år. Flere pasientorganisasjoner, inkludert FFO, har i 2012 bidratt aktivt i drøftinger for å påvirke hvordan frigjorte midler fra fradraget skal innrettes fra 2013.

I nettmøtet gis du muligheten til å stille konkrete spørsmål om hvordan du søker særfradrag. Det er viktig at spørsmålene som stilles har en generell tilnærming, da Skatteetaten ikke kan svare direkte på henvendelser om enkeltsaker.

Nettmøtet vil foregå fra kl. 13.00-15.00 fra FFOs nettsider www.ffo.no.