FFOs Ledermøte

På FFOs Ledermøte 28. mars fikk NFF anledning til å stille Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen et direkte spørsmål:

Spørsmålet var følgende:

FM-pasienter har ingen rettigheter og særfradragsordningen forsvinner. Det finnes ingen retningslinjer for behandling, som fører til at legene ikke gir FM-pasienter noen behandling – og dette gir store negative helsemessige konsekvenser. Det finnes ca 150.000 FM-pasienter i Norge, 4,5{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80} av alle uføretrygdede i landet har diagnosen Fibromyalgi. Resten av FM-pasientene er gjengangere i NAV-systemet og går på tiltak som ikke hjelper og som sliter ut både pasientene og saksbehandlerne. Hva vil Helse- og omsorgsdepartementet gjøre med denne store pasientgruppen?

 

Svaret fra helseministeren var at det bør vurderes å utarbeide retningslinjer for behandling av fibromyalgi-pasienter, oppdatere undervisningen av helsepersonell samt se på rehabiliteringstilbudet for FM-pasienter.

 

NFF jobber for at den positive holdningen blir satt i system og videreført i praktisk arbeid.