Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

NFF var i møte med HOD torsdag 15. mars for å diskutere hvilke problemer FM-pasienter møter hos leger/helsepersonell og NAV. Forhåndsinformasjon ble sendt departementet og disse punktene ble særlig tatt opp i møtet:

For leger og helsepersonell:

  1. Utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer for behandling av FM
  2. Opplæring/oppdatering av FM for leger og annet helsepersonell. Det må bli mer og bedre undervisning av medisinstudenter og helsepersonell om muskel-/skjelettlidelser og spesielt FM. Det må legges ut informasjon om behandling av FM-pasienter via legenes dataverktøy.
  3. Informasjon om egentrening av FM-pasienter.
  4. Oppbygging av et nasjonalt kompetansesenter/kunnskapssenter for FM-ekspertise og muskel- /skjelett-lidelser
  5. Behandlingsreiser til varmere strøk og flere rehabiliteringsplasser for FM-pasienter i Norge
  6. Særfradrag på skatten

De tre første punktene er tilnærmet kostnadsfritt å gjennomføre, det vil spare FM-pasientene for store lidelser og gi helsepersonell effektiv informasjon om behandling og oppfølging.

NFF påpekte flere vanlige saksbehandlingsfeil som begås ved NAV-kontorene og som strider imot regelverket og har katastrofale følger for FM-pasientene. Vedlagt er informasjonsbrevet fra NFF som ble sendt i forkant av møtet med HOD.

HOD.pdf 1,01 MB

Til stede på møtet var statssekretær Robin Martin Kåss og avd.dir. Cathrine Dammen, HOD. Fra NFF stilte samarbeidende lege Anne Kristine Nitter, samarbeidende advokat Gro Sandvold, nestleder Ingrid Woldengen og daglig leder Inger Cecilie Thunem. I tillegg deltok en FM-pasient som har lang erfaring med NAV og som tidligere i år er omtalt i Tønsberg Blad. Statssekretæren fikk også overrakt en mappe/perm som underbygger alle påstander i brevet.

Neste møte vil bli med Arbeidsdepartementet for å påpeke feil som begås ved NAV-kontorene og som strider imot regelverket.