Behandlingsreiser

NFF har gitt sin høringsuttalelse til Helsedirektoratet om Behandlingsreiser for FM-pasienter. Her kan du lese uttalelsen.

SINTEF har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet v/Helsedirektoratet skrevet "Evalueringsrapport for ordningen med behandlingsreiser til utlandet". Rapporten er på 104 sider, og vedlagt kan du lese NFFs høringsuttalelse (3 sider).