FM i Stortinget

Onsdag 29. februar stilte Høyre spørsmål til Helse-og omsorgsministeren om oppfølging av FM-pasienter. Her kan du se referatet fra Stortinget.

Særlig disse sakene ble tatt opp:

Hvordan vil departementet:
– sikre en god og likeverdig behandling av FM-pasienter fremover?
– bedre undervisningen om FM i legeutdanningen?

Vil departementet:
– lage nasjonale retningslinjer for behandling av FM?
– opprette et eget kompetansesenter for FM?

 

Referat fra Stortinget om dette punktet kan du se her: