Fagkonferanse 10. mars

Vi har gleden av å ønske medlemmer og andre hjertelig velkommen til Fagkonferanse om fibromyalgi lørdag 10. mars 2012 i Drammen. Program og info om påmelding finner du her.

Fagkonferansen 10. mars har følgende spennende, eksterne foredragsholdere:

Forskning på ME-pasienter v/Øystein Fluge, forsker og overlege på Haukeland sykehus
Kommunikasjon mellom pasienter med muskel-skjelettsmerter og sykepleiere v/Hilde Eide, dr.philos på Høgskolen Buskerud
Fibromyalgipasienter og NAV v/Anne Haugen, overlege i Arbeids- og velferdsdirektoratet
Ikke bland doktor’n borti helsa di v/dr. Magnar Kleiven

Vedlagt er program

Invitasjon_A4.pdf 265,63 kB

Påmelding skjer ved innbetaling til konto 4760 15 41560 senest innen 1. mars. Priser er kr 350,- uten lunsj eller kr 525,- m/lunsj. Lunsjen er kl 12.00 – 13.00.

Fagkonferansen starter med registrering fra kl 11.30 til 13.00 og avsluttes kl 18.00. Vi kan glede deltakerne med pausegym ved Eli Jørgensen, fylkesleder i Oppland og triminstruktør på NFFs Helsereise.

Litt om foredragsholderne:
– Dr. Øystein Fluge ble sammen med sin kollega Olav Mella verdenskjent etter publisering av deres forskning på 30 norske ME-pasienter. To av tre ME-pasienter opplevde bedring ved bruk av kreftmedisinen Rituximab. Rituximab er et kunstig fremstilt antistoff som angriper B-lymfocyttene, en type hvite blodlegemer, i kroppen. Det brukes blant annet i behandlingen av lymfekreft som har utgangspunkt i B-lymfocyttene. Dr. Fluge presiserer at forskningen gjelder ME-pasienter, men NFF mener at denne forskningen likevel kan være av interesse for fibromyalgi-pasienter.

– Dr. Hilde Eide har avsluttet et flerårig forskningsprosjekt med bl.a. hjelp av midler fra NFFs Medisinske Forskningsfond. Her fremkommer det kommunikasjonsproblemer mellom sykepleiere/helsepersonell og fibromyalgi-pasienter. Hilde Eide er et av tre medlemmer av NFFs nyopprettede Fagråd.

– Dr. Anne Haugen er overlege i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). En av sakene som blir tatt opp er hvordan NAV stiller seg til sykdommen fibromyalgi og det vil bli satt av tid til spørsmål fra deltakerne.

– Dr. Magnar Kleiven er utdannet lege, akupunktør og bedriftsøkonom. Ved siden av å jobbe 50{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80} i sin virksomhet www.vivilja.no jobber han som overlege med rusbehandling. Kleiven har bl.a.hatt egen allmennpraksis i 8 år, vært bedriftsoverlege i Skien kommune, vært bedriftslege/sjefslege v/Norsk Hydro og arbeidet som medisinsk fagsjef i NHO. Han har gitt ut flere bøker og er en meget høyt skattet humoristisk foredragsholder.

VELKOMMEN TIL FAGKONFERANSEN, ALLE ER VELKOMMEN – MEDLEMMER OG ALLE ANDRE!