Møte med Erna Solberg

NFF møtte partileder Erna Solberg tirsdag 31. januar kl 15.00 – 16.15 på Stortinget. Stortingsrepresentanten hadde et overraskende høyt kunnskapsnivå om og interesse for sykdommen fibromyalgi (FM).

NFF stilte med 6 personer: Advokat Hans-Erik Thorsberg, dr. Anne Kristine Nitter, Egil Kivijervi (FM og menn), Kathrine Edvardsen (ung med FM), forbundslederSolrunn Dvergsdalog daglig leder Inger Cecilie Thunem.

Særlig fokus ble satt på:
1. 4,5{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80} av uføre totalt i Norge er fibromyalgi-pasienter (SSB 2009)

2. Det er svært mangelfull utdanning i medisinstudier for leger mht sykdommen og det er et tvingende behov for mer opplæring og kunnskap om FM blant leger og helsepersonell

3. Tanker om utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer for behandling av FM og opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for FM

4. Bekymring om Samhandlingsreformen og ulik oppfølging av FM-pasienter.

NFF vil følge opp arbeidet videre til beste for alle som lider av fibromyalgi!