Forskningsoversikt for FM

Bailey Farstad har laget en oversikt over forskningsresultater om Fibromyalgi. NFFs Fagråd vurderer oversikten som meget god og vi har fått Farstads tillatelse til å publisere rapporten til god nytte for alle. Oversikten finner du her.