FM og ME debattert på Stortinget

Erna Solberg stilte spørsmål om FM- og ME-sykes sak i Stortinget til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mandag 28. november 2011. Referat fra saken kan du lese her.

Helseministeren nevnte bl.a. hun hadde fått henvendelser fra pasienter som opplever møtet med Nav som særdeles krevende. Helsedirektoratet har vært i dialog med Nav. Helseministeren lover at hun skal ta med seg denne interpellasjonen til arbeidsministeren, for hun er enig i at vi må komme lenger.

Forskningen til legene ved Haukeland sykehus i Bergen, er en stor inspirasjon til å fortsette. Helseministeren ønsker å holde trykket oppe for FM- og ME-pasientene.

TV2 har laget en egen samleside om nyhetene om fibromyalgi og ME, den kan du se her.