Prosjektmidler mottatt for 2012!

Gledelig tildeling fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering! NFF har fått innvilget to av sine tre søknader til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (tippemidler) for 2012:

1) Videreføring av det 3-årige forskningsprosjektet "tDCS og fibromyalgi" som forsker på avvikende aktiveringsmønstre i hjernen v/fibromyalgi. Kr 625.000,- hvert år i 3 år (prosjektet er inne i år 2 i 2012). Forsker og prosjektleder er Asbjørn Johansen Fagerlund, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

2) Nytt 2-årig prosjekt er "Behandling ved kroniske smerter", et filmprosjekt i samarbeid med Furore Film AS om hvordan man best kan behandle og følge opp fibromyalgi-pasienter. Kr 237.000,- totalt over 2 år. Fokus er å gjøre hverdagen bedre for dem som er rammet av sykdommen og ikke minst bedre oppfølgingen/samarbeidet mellom pasienter og helsepersonell/leger.