PRESSEMELDING!

NFF har nettopp sendt alle NAV-kontorer i Norge via e-post en kort informasjon om Fibromyalgi samt en oversikt med 10 tiltak som NAV anbefales å vurdere i samarbeid med hver enkelt bruker som har sykdommen og dennes fastlege og arbeidsgiver.

Norges Fibromyalgi Forbund erfarer at ikke alle NAV-kontorer kjenner til sykdommen Fibromyalgi (FM), som iht WHO har diagnosenr ICD-10 med eget sykdomsnr. M79,7 (brukt ved sykehus. Allmenleger bruker ICPC der fibromyalgi inngår i en sekkediagnose: L18, utbredte muskelsmerter/fibromyalgi).

Sykdommen gir kronisk funksjonshemming, er diffus og pasientene kan være utfordrende for NAV å følge opp. Vedlagt er kort informasjon om Fibromyalgi samt en oversikt med 10 tiltak som NAV anbefales å vurdere i samarbeid med hver enkelt bruker som har sykdommen og dennes fastlege og arbeidsgiver.

Vårt mål er å gi raskest mulig oppfølging av pasienten slik at sykdommen begrenses, at pasienten i minst mulig grad belaster NAV/samfunnsøkonomien og at pasienten selv bevarer best mulig helse.

Norges Fibromyalgi Forbund ønsker at denne informasjonen blir spredt til alle kontaktpersoner/konsulenter i NAV, rådgivende leger og andre som vurderer tiltak for NAVs brukere.

For mer informasjon, vær vennlig å kontakte oss enten på tlf 32 80 90 90 eller e-post: adm@fibromyalgi.no.
I tillegg vedlegges oversikt over alle NFFs likemenn som kan kontaktes for råd og veiledning.

Med vennlig hilsen
for NORGES FIBROMYALGI FORBUND

tlf. 32 80 90 90
faks 32 80 90 95
www.fibromyalgi.no
Vedlegg:
1) Brev til NAV om FM
2) Oversikt over NFFs likemenn
3) Enkel brosjyre om FM

Brev NAV.pdf 550,02 kB

Likemenn FM.pdf 63,04 kB